Verbruiksverlaging

Energie Verbruiksverlaging

In alles wat wij doen, zijn wij van overtuiging dat zowel u én het milieu gebaat zijn bij een optimaal energiemanagement. Een verlaging van het verbruik zorgt direct voor een kostenbesparing maar ook voor een lagere CO2 uitstoot.

Wanneer uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruikt per jaar moet u energiebesparende maatregelen nemen. Deze kosten moet u wel in minder dan 5 jaar terug kunnen verdienen. Wanneer uw bedrijf jaarlijks meer dan 200.000 kWh stroom of 75.000 m3 gas gebruikt, kan de gemeente eisen dat u een energiebesparingsonderzoek uitvoert. De Energie Afdeling helpt bedrijven hun energieverbruik te verlagen. Wij doen dit in een drietal stappen.

Stap 0. De Energie Scan

De uitkomst van onze kosteloze en vrijblijvende Energie Scan is een duidelijk overzicht van:
- uw aansluitingen, verbruiken en contractcondities
- mogelijke besparingen op uw huidige energiecontracten (netbeheer, meetbedrijf, leverancier, etc)
- mogelijke financiële teruggave op fouten in de facturatie

Deze scan is het nulpunt zodat we een goed uitgangspunt hebben om uw energiezaken te regelen.

Stap 1. Meten is weten

Wij bieden u bijna realtime online inzicht in uw energieverbruik om daarop te kunnen sturen. Dit kan veelal kosteloos.

Stap 2. Verlaging Energieverbruik

a)           Aanpassen van het gedrag: Dit zijn maatregelen waar veel te besparen is zonder grote investeringen te doen.
b)           Zaken anders instellen zoals de drie V’s (Ventilatie, Verwarming en Verlichting) Meestal zijn hieraan geen tot weinig kosten verbonden. Bijvoorbeeld aanpassen van de klimaatinstellingen, verlagen van de basislast, verlagen van vermogenspieken en blindstroomreductie.
c)            Bouwtechnische maatregelen: Deze kunnen kostbaar zijn, maar kunnen ook tot grote besparingen leiden. Wanneer energiemaatregelen worden gecombineerd met bestaande (ver)bouwplannen, blijken de meerkosten – en dus ook de terugverdientijd – over het algemeen relatief laag uit te pakken. Zo is bijvoorbeeld het isoleren van het dak tegelijk met het vervangen van de dakbedekking een slimme optie. Dit vergt vaak wel een investering.

Om uw verbruik te verlagen zullen onze specialisten uw verbruik enige tijd analyseren waarna u vervolgens een rapport krijgt met de constateringen en mogelijkheden. Deze mogelijkheden voeren wij samen met u uit.